प्राविधिक क्षमता अभिबृद्धि तालिम

तेश्रो पटक प्राविधिक क्षमता अभिबृद्धि तालिम   

मिति २०७५/११/२६ देखी २०७५/११/३० गते सम्म स्थानिय सरकारमा रहेका प्राविधिकहरुलाई प्राविधिक क्षमता अभिबृद्धि – एक गा.व.स. एक प्राविधिक विषयक तालिम सम्पन्न भयो । जसमा १४ जिल्लहरुबाट २५ जना सहभागी (महिला-१४ र पुरुष-११) भएका थिए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *