व्यवसायिक तरकारी खेती तालिम

मिति २०७५/११/२६ देखी २०७५/१२/०१ सम्म युवा उद्यमीहरुलाई उद्यमशिलता तथा व्यवसायिक तरकारी खेती प्रविधि तालिम सम्पन्न भयो । जसमा १४ वटा जिल्लाबाट २५ जना (महिला – ७ र पुरुष – १८) सहभागी भएका  थिए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *