उद्यमशिलता तथा व्यवसायिक तरकारी खेती प्रविधि तालिम

यस तालिम केन्द्रमा मिति २०७६ बैशाख २२ देखि २०७६ बैशाख २७ गते सम्म  “युवा कृषि उद्यमीहरुकाे लागि उद्यमशिलता तथा व्यवसायिक तरकारी खेती प्रविधि तालिम” सम्पन्न भयो । जसमा ११ वटा जिल्लाहरुबाट २७ जना (महिला – १३ र पुरुषा – १४) सहभागी भएका थिए । कृषि उद्यमीहरुले आगामी दिनहरुमा उन्नत प्रविधिहरुको प्रयोग गरी सफल व्यवसायि हुनेछ भन्ने उदेश्यले यो तालिम दिइयो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *