मागमा आधारित व्यवसायिक तरकारी खेती प्रविधि तालिम

मागमा आधारित (व्यवसायिक तरकारी खेती प्रविधि) तालिम मिति २०७८/०७/२६ देखि ०७८/०८/०१ गते सम्म संचालन गरिएको थियो…

युवा कृषि उद्यमीहरुलाई उद्यमशिलता तथा व्यवसायिक खेती (मौरी पालन)

“युवा कृषि उद्यमीहरुलाई उद्यमशिलता तथा व्यवसायिक खेती (मौरी पालन) विषयक तालिम” तालिममा २३ जना कृषकहरु (…

प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सूचना

प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सूचना- कृषि विकास तर्फ र पशुपन्छी विकास कार्यक्रम तर्फ    

आधारभूत तालिम

अलैंचीको बोट अर्थात सराबाट हस्तकलाका सामग्री निर्माण सम्बन्धि ९ दिने आधारभूत तालिम

कार्यालय प्रमुख

सूचना अधिकृत