आ.व.२०७७/०७८ को वार्षिक कार्यक्रम सार्वजनिकिकरण

आ.व.२०७७/०७८ को वार्षिक कार्यक्रम सार्वजनिकिकरण

प्रदेश कृषि राज्यमन्त्री र सभाशदद्वारा कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र झुम्काको अनुगमन निरिक्षण

कृषि यन्त्र उपकरणको सुचना

कृषि-यन्त्र-उपकरणको-सुचन

तालिम हल

कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र झुम्का सुनसरी

कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्रद्वारा संचालित बिदेशबाट फर्केका युवाहरु लक्षित व्यवसायिक तरकारी खेती

कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्रद्वारा संचालित बिदेशबाट फर्केका युवाहरु लक्षित व्यवसायिक तरकारी खेती, नर्सरी…

तालिम सम्बन्धी सूचना

नविनतम कृषि प्रविधि तथा उद्यमशिलता (धान खेती प्रविधि) कृषक स्तर तालिम

यस तालिम केन्द्रद्वारा  संचालित नविनतम कृषि प्रविधि उद्यमशिलता “धान खेती” विषयक तालिम, मिति २०७६ बैशाख १७…

उद्यमशिलता तथा व्यवसायिक तरकारी खेती प्रविधि तालिम

यस तालिम केन्द्रमा मिति २०७६ बैशाख २२ देखि २०७६ बैशाख २७ गते सम्म  “युवा कृषि उद्यमीहरुकाे…

युवा कृषि उद्यमीहरुलाई उद्यमशिलता तथा व्यवसायिक तरकारी, फलफूल खेती प्रविधि तालिम

युवा कृषि उद्यमीहरुलाई उद्यमशिलता तथा व्यवसायिक तरकारी, फलफूल खेती प्रविधि तालिम मिति २०७६/०१/०८ देखि २०७६/०१/१३ सम्ममा…