कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्रद्वारा संचालित बिदेशबाट फर्केका युवाहरु लक्षित व्यवसायिक तरकारी खेती

कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्रद्वारा संचालित बिदेशबाट फर्केका युवाहरु लक्षित व्यवसायिक तरकारी खेती, नर्सरी…

नविनतम कृषि प्रविधि तथा उद्यमशिलता (धान खेती प्रविधि) कृषक स्तर तालिम

यस तालिम केन्द्रद्वारा  संचालित नविनतम कृषि प्रविधि उद्यमशिलता “धान खेती” विषयक तालिम, मिति २०७६ बैशाख १७…

उद्यमशिलता तथा व्यवसायिक तरकारी खेती प्रविधि तालिम

यस तालिम केन्द्रमा मिति २०७६ बैशाख २२ देखि २०७६ बैशाख २७ गते सम्म  “युवा कृषि उद्यमीहरुकाे…

२०७५ फाल्गुन मसान्तसम्म संचालन भएका तालिमहरुको विवरण

२०७५ फाल्गुन मसान्तसम्म संचालन भएका तालिमहरुको विवरण :

युवा कृषि उद्यमीहरुलाई उद्यमशिलता तथा व्यवसायिक तरकारी खेती प्रविधि तालिम

 

प्रथम चौमासिकमा सम्पन्न भएका तालिमहरुको विवरण

मौरी खेती प्रविधि तालिम