आ.व.२०७७/०७८ को वार्षिक कार्यक्रम सार्वजनिकिकरण

आ.व.२०७७/०७८ को वार्षिक कार्यक्रम सार्वजनिकिकरण

कृषि यन्त्र उपकरणको सुचना

कृषि-यन्त्र-उपकरणको-सुचन

तालिम सम्बन्धी सूचना

आधारभुत सेवाकालिन तालिम सम्बन्धमा

सुचना । सुचना ।। सुचना ।।।

कृषि प्रशोधन तालिम लिन इच्छुक कृषकहरुको आवेदन फारम सम्बन्धमा । AE-format

Invitation for Bids for the Construction of Fence

Invitation for Bids for the Construction of Fence :

कृषि उद्यमिहरुको विवरण

कृषि उद्यमिहरुको विवरण उपलब्ध गराईदिने बारे । AE-format

प्राविधिक क्षमता अभिबृद्धि तालिम (JTA)

 

व्यवसायिक तरकारी खेती, फलफूल खेती प्रविधि तालिम

व्यवसायिक तरकारी खेती, फलफूल खेती प्रविधि तालिममा सहभागी अगुवा कृषक सहभागीहरुको विवरण पुरुष : १४ जना…

नविनतम कृषि प्रविधि उद्यमशिलता चैते धानबाली खेती प्रविधि तालिम समापन कार्यक्रम