दोश्रो पटक : विदेशबाट फर्केका युवाहरु लक्षित व्यवसायिक तरकारी खेती, नर्सरी व्यवस्थापन तथा व्यवसायिक योजना अगुवा कृषक तालिम

दोश्रो पटक मिति २०७६/०१/०८ देखी २०७/०१/१९ सम्म विदेशबाट फर्केका युवाहरु लक्षित व्यवसायिक तरकारी खेती, नर्सरी व्यवस्थापन तथा व्यवसायिक योजना अगुवा कृषक तालिम सम्पन्न भयो ।  जसमा १४ वटा जिल्लाहरुबाट १९ जना सहभागी (महिला-३ र पुरुषा-१६) भएका थिए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *