नविनतम कृषि प्रविधि तथा उद्यमशिलता (धान खेती प्रविधि) कृषक स्तर तालिम

यस तालिम केन्द्रद्वारा  संचालित नविनतम कृषि प्रविधि उद्यमशिलता “धान खेती” विषयक तालिम, मिति २०७६ बैशाख १७ देखि २०७६ बैशाख २० गते सम्ममा  सम्पन्न भयो । जसमा झापा, सुनसरी र उदयपुर जिल्लाहरुबाट २५ जना (महिला – १० र पुरुषा – १५) सहभागी भएका थिए । उक्त तालिममा विभिन्न किसिमका आधुनिक औजारहरु तथा उन्नत प्रविधिबाट धान खेती गरिने विषयमा  शिक्षण गराइयो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *