Blog

Invitation for Bids for the Construction of Fence

आ.ब.२०७७/०७८ को वार्षिक कार्यक्रम

आ.ब.२०७७/०७८ को वार्षिक कार्यक्रम सार्वजनिकिकरण

कृषि यन्त्र उपकरणको सुचना

दोश्रो पटक : विदेशबाट फर्केका युवाहरु लक्षित व्यवसायिक तरकारी खेती, नर्सरी व्यवस्थापन तथा व्यवसायिक योजना अगुवा कृषक तालिम

दोश्रो पटक मिति २०७६/०१/०८ देखी २०७/०१/१९ सम्म विदेशबाट फर्केका युवाहरु लक्षित व्यवसायिक तरकारी खेती, नर्सरी व्यवस्थापन तथा व्यवसायिक…

नविनतम कृषि प्रविधि तथा उद्यमशिलता (धान खेती प्रविधि) कृषक स्तर तालिम

यस तालिम केन्द्रद्वारा  संचालित नविनतम कृषि प्रविधि उद्यमशिलता “धान खेती” विषयक तालिम, मिति २०७६ बैशाख १७…

जलवायु परिवर्तन

Agribusiness Promotion Support and Training Center

Talim-Hall

Village volunteers in Nepal

Village volunteers in Nepal programs are an opportunities to help community. volunteer in rural villages to develop the awareness…