शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सूचना- कृषि विकास तर्फ र पशुपन्छी विकास कार्यक्रम तर्फ

.

फार्मको कार्यक्षेत्रका किसानहरुलाई प्लाष्टिक घरमा तरकारी उत्पादन तालिम २०७७-०७८

युवा कृषि उद्यमीहरुलाई उद्यमशिलता तथा व्यवसायिक खेती प्रविधि तालिम २०७७/०७८

माटो तथा मिनि ल्याब संचालन तालिम २०७७-०७८

अलैंचीको बोट-सराबाट हस्तकला तालिम २०७७/०७८

च्याउ उत्पादन तथा प्रशोधन तालिम २०७७/०७८

.

.