विदेशबाट फर्केका युवा लक्षित व्यावसायिक तरकारी खेति, नर्सरी व्यवस्थापन, योजना तयारी तालिम

विदेशबाट फर्केका युवा लक्षित व्यावसायिक तरकारी खेति, नर्सरी व्यवस्थापन, योजना तयारी तालिम (उद्धमशिलता, रोजगार मुलक/सशक्तिकरण/ सीप  विकास तथा क्षमता अभिव्रिधि तालिम )

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *