माटो मिनि ल्याब संचालन तालिम

कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र झुम्का सुनसरीको आयोजनामा संचालन भएको माटो मिनि ल्याब संचालन तालिममा गरिएका केही झलकहरु :

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *