युवा कृषि उद्यमीहरुलाई उद्यमशिलता तथा व्यवसायिक खेती (मौरी पालन)

“युवा कृषि उद्यमीहरुलाई उद्यमशिलता तथा व्यवसायिक खेती (मौरी पालन) विषयक तालिम” तालिममा २३ जना कृषकहरु ( महिला ५ र पुरुष १८ ) सहभागि भएका थिए । सो तालिम अवधिभर गरिएका गतिविधिपहरु :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *