मौसम अनुसारका फलफूल तथा तरकारी उत्पादन तालिममा

मिति २०७८-१२-२७ देखि २०७९-०१-०२ गते सम्म संचालित मौसम अनुसारका फलफूल तथा तरकारी उत्पादन तालिममा प्रदेश नं. १ का १४ जिल्लाहरुबाट ४२ जना कृषकहरु सहभागी भइ तालिममा गरिएका गतिविधिहरु :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *