वीउ उत्पादन तथा वीउ विजन गुणस्तर व्यवस्थापन तालिम

आ.व.२०७८/०७९ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार वीउ उत्पादन तथा वीउ विजन गुणस्तर व्यवस्थापन तालिम मिति २०७८/११/१५…

मागमा आधारित तालिम (मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेती)

आ.व.२०७८/०७९ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार मागमा आधारित तालिम (मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेती) मिति २०७८/११/१५…

प्रदेश प्रमुख नव प्रवर्तन कृषि कार्यक्रम

प्रदेश प्रमुख नव प्रवर्तन कृषि कार्यक्रमको व्यवहारित तरकारी खेती तालिम मिति २०७८-१०-२३ देखि १०-२७ गते सम्म…

नविनतम कृषि प्रविधि तथा उद्यमशिलता (च्याउ उत्पादन तथा प्रशोधन)

 

मागमा आधारित व्यवसायिक तरकारी खेती प्रविधि तालिम

मागमा आधारित (व्यवसायिक तरकारी खेती प्रविधि) तालिम मिति २०७८/०७/२६ देखि ०७८/०८/०१ गते सम्म संचालन गरिएको थियो…

युवा कृषि उद्यमीहरुलाई उद्यमशिलता तथा व्यवसायिक खेती (मौरी पालन)

“युवा कृषि उद्यमीहरुलाई उद्यमशिलता तथा व्यवसायिक खेती (मौरी पालन) विषयक तालिम” तालिममा २३ जना कृषकहरु (…

आधारभूत तालिम

अलैंचीको बोट अर्थात सराबाट हस्तकलाका सामग्री निर्माण सम्बन्धि ९ दिने आधारभूत तालिम

माटो मिनि ल्याब संचालन तालिम

कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र झुम्का सुनसरीको आयोजनामा संचालन भएको माटो मिनि ल्याब संचालन…

विदेशबाट फर्केका युवा लक्षित व्यावसायिक तरकारी खेति, नर्सरी व्यवस्थापन, योजना तयारी तालिम

विदेशबाट फर्केका युवा लक्षित व्यावसायिक तरकारी खेति, नर्सरी व्यवस्थापन, योजना तयारी तालिम (उद्धमशिलता, रोजगार मुलक/सशक्तिकरण/ सीप …

जलवायु परिवर्तन तालिम